96321

سیر افزایشی دلار و شاخص بورس جهانی در بازار طی یک هفته:
در هفته ی که گذشت شاهد نوساناتی در شاخص بورس و در پی آن شاهد افزایش دلار هم بودیم. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر بازار فولاد و معاملاتها داشت، در حالی که دلار شنبه اول هفته 27.790 تومان بوده ولی در روزای پایانی با افزایش قیمت به واحد 27.820 تومان یک روند افزایشی را در طی یک هفته تجربه کرد.
و اما بازار فولاد!! بازار در این هفته، دستخوش تغییرات همچون افزایش، کاهش و حتی ثبات قیمت بوده. بطور مثال:
میلگرد ابهر، پرشین و نیشابور، بدون تغییر
ورق فولاد مبارکه، بین 400 تا 600 تومان افزایش
تیرآهن 100 تومان افزایش
پروفیل 300 کاهش
و در آخر نبشی و ناودانی با کاهش قیمت بین 300 تا 800 تومانی این هفته را طی کردند.

برای اطلاعات بیشتر از قیمتها به سایت #آهن_نت مراجعه فرمایید.