خبر های فوری

صفحه 86

27 مهر 1396

فولاد شمس

کاهش قیمت میلگرد فولاد شمسمنبع:آهن نت

بیشتر بخوانید


27 مهر 1396

فولاد پارس

کاهش قیمت میلگرد فولاد پارسمنبع:آهن نت

بیشتر بخوانید


27 مهر 1396

فولاد ابهر

کاهش قیمت میلگرد فولاد ابهرمنبع:آهن نت

بیشتر بخوانید


27 مهر 1396

فولاد شاهرود

کاهش قیمت میلگرد فولاد شاهرودمنبع:آهن نت

بیشتر بخوانید


27 مهر 1396

قیمت قوطی پروفیل ساختمانی و صنعتی

امروز اعلام قیمت های کارخانجات پروفیل باز هم 100 ریال افت داشته . به امید روزی که در بازار آهن الات  ثبات کافی و لازم بر قرارا باشه 

بیشتر بخوانید


26 مهر 1396

فولاد پرشین

کاهش قیمت میلگرد فولاد پرشینمنبع : آهن نت

بیشتر بخوانید