۵۳ معدن غنی و فعال در استان ایلام وجود دارد.

جهانگیر رستم زاد عصر یکشنبه در نشست شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت کانی های غیر فلزی ایلام، افزود: با واگذاری چهار معدن جدید در استان، استخراج مواد معدنی شامل کلسیت، سنگ آهک ومارن، امکان ایجاد اشتغال برای تعدادی از افراد بیکار استان فراهم شود.


وی افزود: در استان ایلام ۵۳ معدن غنی و فعال وجود دارد که بیش از ۱۵ نوع مواد معدنی متفاوت از آنها استخراج می شود.


رستم زاد گفت: اکنون بیش از ۶۲۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در معادن ایلام مشغول فعالیت هستند، و تلاش می شود تا زمینه ایجاد اشتغال و رونق در بخش معادن استان در سال جاری بیشتر می شود.


وی با اشاره به اینکه مطالعات سازمان ایمیدرو روی اکتشافات جدید دراستان ادامه دارد افزود: کانی های غیر فلزی شامل معادن گچ، آهک، شن، ماسه، مارن، آلوویوم و بیتومین یا قیر طبیعی از جمله ذخایری هستند که از معادن ایلام استخراج می شوند.