نرخ ارز و دلار به شرح تصویر - آپدیت 19شهریور 1396 - 13:45

نرخ ارز و دلار به شرح تصویر - آپدیت 19شهریور 1396 - 13:45

منبع : سایت فی بازار 

ویرایش : خبرگزاری آهن نت