فولاد قزوین

فولاد قزوین ا قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است.

منبع:آهن نت