سیرنزولی قیمت کک با وجود کاهش تولید

این هفته نیز شاهد ادامه کاهش قیمت کک در بازار های داخلی و صادراتی چین ، به رغم اعمال محدودیت های تولید در مراکز اصلی تولید ، هستیم . در بازار چین ، هر تن کک تحویل ماه نوامبر با قیمت 360  دلار فروخته شد که در قیاس با قیمت 380 دلاری ماه گذشته 20 دلار کاهش قیمت در پی داشته است . 


منبع : آهن نت