کاهش قیمت میلگرد

فولاد قزوین و پارس آمان قیمت سایز 8 خود را بدون تغییر و 10 و 12 خود را با 60 تومان کاهش اعلام کردند