فولاد آناهیتا

افزایش 500 ریالی میلگرد فولاد آناهیتا گیلان 

منبع:آهن نت