فولاد ابهر

فولاد ابهر امروز قیمت میلگرد خودرا ثابت اعلام کرده است 

منبع:آهن نت