یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی محکوم به شکست است/ تکرار تجربه‌های سال ۹۰ در اقتصاد

سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با اشاره به ۲ سوژه باقی پایدار گذاشتن تحریم‌ها و دشواری ها مربوط به نقل و انتقالات ارزی، تک نرخی کردن ارز در شرایط کنونی اقتصاد را اشتباه دانست.حسین صمصامی در گفت‌و‌گوبا گزارشگر اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: تک نرخی کردن ارز مساوی با افزایش نرخ ارز است، یعنی اعمال نرخی که در بازار تعیین می شود و این در شرایطی است که با کمبود درآمد‌های ارزی مجدد نرخ ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند،بنابراین مثل دولت دوازدهم برای مقاوم نگه داشتن قیمت ارز یا باید درآمدهای ارزی کشور را به بازار ارز تزریق کنیم و یا دوباره ارز را چند نرخی کنیم.

وی افزود: در شرایط فعلی با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را آماده می‌کنیم لغایت با وارد شدن هر شوک، منابع ارزی را به بازار ارز تزریق کند، منابعی که از قضا صرف دلالی و سفته بازی می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با شکست طرح تک نرخی کردن ارز افزود: در چهره اجرای طرح یکسان‌سازی بعد از گذشت مدتی و با وارد شدن شوک به بازار گواه اتفاقاتی که در سال 90 افتاد خواهیم بود.

صمصامی با اشاره به این نکته که در چهره فقدان بازار، تک نرخی کردن ارز مفهومی ندارد گفت: تک نرخی کردن ارز هنگامی عملیاتی می‌شود که بازار هستی داشته باشد و درآمد های ارزی کافی برای پشتیبانی از نرخ تعیین شده داشته باشیمف اما در حال حاضر که درآمدهای نفتی به راحتی وارد مملکت نمی‌شود و به راستی مبادلات ارزی ما با سایر کشورها با مشکل روبرو است، قطعا تک نرخی کردن ارز پس از مدتی با شکست روبه رو خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که مبنای تعیین نزخ ارز چیست،گفت: اگر هدف از تک نرخی کردن ارز تطابق با نرخ بازار است، در چگونگی کنونی بازارآزاد ارز با سفته بازی و دلالی اداره می‌شود که این بازار نمی‌تواند تعیین کننده نرخ راستین و پسندیده ارز در اقتصاد مملکت باشد.

صمصامی پیوستگی داد: هنگامی که ما نرخ بازار ارز را مبنا پیمان می‌دهیم باید  درآمد و ذخایر ارزی زیادی داشته ابشیم لغایت اگر با کمبود درآمدهای ارزی روبرو شدیم و اتفاقات سال 90 تکرار شد با وارد شدن شوک به اقتصاد بالاجبار بخش عظیمی را به بازار ارز برگزیدن دهیم الی بتوانیم از نرخ تعیین شده حمایت کنیم یا مجدد به شرایط حال برگردیم و ارز را دونرخی کنیم.

صمصامی درپاسخ به انگیزه تصمیم افزایش نرخ ارز مسافرتی گفت: فرض بانک مرکزی براین است نرخی را که بازار تعیین می‌کند نرخ تعادلی است و بانک مرکزی به سمت نرخ تعادلی که بازار تعیین می‌کند در جنبش است.

وی افزود: بانک مرکزی مبنای نزخ ارز را از بازار گرفته و فرض را بر صحت نرخ تعیین شدن در بازار ارز می‌داند، غافل از این که این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و تحت تاثیر دلالی و سفته بازی قرار دارد.

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت قبل با اشاره به شکست طرح تک نرخی کردن ارز در سنه های 71 و 80 به علت کمبود درآمد‌های ارزی بیان کرد: بانک مرکزی اگر در راستای یکسان سازی نرخ ارزبه دنبال افزایش نرخ مسافرتی به عنوان سرآغاز ای برای افزایش نزخ ارز در تقسیم های تولیدی و کالاهای واسطه ای است،کار راستی سپریدن نمی‌دهد،‌ اما اگر به پیگیری افزایش نرخ ارز مسافرتی بدون توجه به یکسان سازی نرخ ارز است تصمیم زیاد نکویی است.

صمصامی در پسین با اشاره به نخستینگی نداشتن طرح یکسان سازی نرخ ارز در شرایط موجود کشور گفت: بانک مرکزی با پروا به کمبود درآمدهای ارزی و دشواری ها کنونی، باید با معرفی نیازهای اصلی ارز مملکت آن را سهمیه بندی کند.منبع خبر : خبرگزاری فارس

ویرایش  : خبرگزاری آهن نت