افت قیمت بیلت سی آی اس

 خبر ها حاکی از افت قیمت بیلت سی آی اس صادراتی  می باشد که  با  12 دلار کاهش به قیمت 494 دلار به ازای هر تن فروخته شد ، این در حالی است که قیمت قراضه در ترکیه افزایش داشته است  ، میانگین قیمت  هر تن  از 500 تا 505 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه رسیده است .


منبع : آهن نت