ثبات قیمت در بازار آهن آلات همچنان ادامه دارد . . .

به گزارش خبرگزاری آهن نت :

ثبات بها ها کماکان در بازار آهن هستی دارد. هفته ی جاری، سومین هفته ی پیاپی استقامت وکاهش بها ها در بازار آهن می باشد. البته لازم به ذکر است که فقط دو یا سه تا کارخانه اقدام به تفریق قیمت ها آن هم در بعضی از سایز ها و مقاطع کرده اند. روند قیمت ها بیشتر یک حالت مقاوم دارد الی نزولی. این استحکام بها ها در بازار می تواند کارایی گرفته از عواملی چون تفریق قیمت سنگ آهن در بنادر چین، استحکام قیمت شمش فولاد و میزان واردات و صادرات باشد. البته در روز ماضی بر خلاف روز های قبل، حجم معاملات نیز بشدت کاهش یافت .
منبع : آهن پرایس

ویرایش : خبرگزاری آهن نت