فولاد کویر کاشان

فولاد کویر کاشان قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است

منبع:آهن نت