کاهش قیمت اقلام آهن آلات تا آخر سال پیش بینی یکی از آهن فروشان شهر تهران

به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از یکی از آهن فروشان تهران  :


بازار خرید آهن آلات تا آخر امسال رو به کاهش می باشد و امیدواریم روند نزولی بهای آهن آلات تا چند ماه آینده به سمت افزایش حرکت کند .

دلیل مشخص و قابل استنادی دال بر صحت این خبر وجود ندارد اما می توان براحتی با مشاهده آمار تغییر قیمت آهن آلات در دو هفته گذشته به این حدس رسید .

و در آخر 

ما همچنان امیدورایم تا بازار خرید و فروش آهن به سمت رونق و بهبودی حرکت کند .واحد خبرگزاری آهن نت