قیمت مس ۲.۳ درصد کاهش یافت

قیمت مس در این هفته در معاملات بورس فلزات لندن نسبت به روز جمعه ۲۴ دی ماه، ۲.۳ درصد معادل ۲۲۶ دلار و ۵۰ سنت نسبت به روز معاملاتی قبل از آن کاهش یافت و نسبت به هفته پیشین ۰.۱ درصد رشد را تجربه کرد و به ۹ هزار و ۶۷۴ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت مس در روز جمعه ۲۴ دی ماه، ۹ هزار و ۹۰۰ دلار بود.

قیمت سه ماهه مس در معاملات دوشنبه ۲۷ دی ماه، ۲.۳ درصد معادل ۲۲۵ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل کاهش و نسبت به هفته پیش ۰.۲ درصد افزایش داشته است.موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن در روز سه شنبه ۲8 دی ماه، با افزایش ۶ هزار و ۵۵۰ تنی، از ۸۶ هزار و ۳۰۰ تن به ۹۲ هزار و ۸۵۰ تن رسیده است.