فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد امروز قیمت میلگرد خود را ثابت اعلام کرده است

منبع:آهن نت