آخرین اخبار از بورس فلزات شانگهای

فلزات پایه معامله شده در بورس اوراق بهادار شانگهای  در روز دوشنبه 16 اکتبر با افزایش قیمت قلع ، سرب ، نیکل و "روی" همراه بود ،  سایر فلزات در قیاس با هفته قبل با کاهش قیمت روبرو بودند . موج جدید تقا ضا باعث رونق بازار و افزایش قیمت" روی" شده است . طی آخرین معاملات ،"روی" با  4/154 دلار به ازای هر تن فروخته شد که نسبت به قیمت  سابق 3/947 دلار ، افزایش داشت .


منبع : آهن نت