شمش ارزان شد

به گزارش خبرگزاری آهن نت به اطلاع میرساند امروز در بازار آهن ایران  قیمت شمش کاهش یافت.خبرهای تکمیلی به عرضتان خواهد رسید
نویسنده : جواد صادقی