اخبار فولاد جهان

قیمت میلگرد صادراتی چین اخیرا 10دلار رشد قیمت داشته 560 تا 570 دلار هر تن فوب شده است . در بازار داخلی چین هم میلگرد 597 تا 619 دلار هر تن درب کارخانه است که در ثبات نسبی مانده است.  قیمت پیشنهادی فعلی 540 تا 550 دلار هرتن فوب است . در ترکیه میلگرد 10 دلار بالا رفته 530 تا 540 دلار هر تن می باشد