فولاد آریا ذوب

فولاد آریا ذوب قیمت میلگرد های خود را امروز ثابت اعلام کرده است

منبع:آهن نت