شرکت های ذوب فلز در ماه اکتبر نیز قیمت کنستانتره مس را ثابت نگه داشتند

حجم معاملات و تسویه حساب های برای کنسانتره های مس  ،  با توجه به افزایش حجم تولید کارخانه های ذوب فلز به دلیل سررسید موعد قرارداد ها ،  افزایش یافت . شاخص کنسانتره های مس متشکل از شاخص TC / RC تا دو هفته پیش تا 89.5 دلار به ازای هر تن  ( هر پوند 8.95 سنت ) و  87.5 دلار در هر تن  ( هر پوند 8.75 سنت ) افزایش یافت . 


منبع : آهن نت