فولاد ضد زنگ در آسیای شرقی

به دلیل کاهش حجم معاملات مرتبط با استیل ضد زنگ در منطقه شرقی آسیا ، قیمت آن افزایش یافت . با وجود تقاضای کم مصرف کنندگان ،  قیمت فولاد ضد زنگ در بازار داخلی چین افزایش یافته است . ارزیابی ها نشان می دهد که قیمت ورق فولاد ضد زنگ 2 میلیمتر به ازای هر تن 2250 دلار فروخته شده که در قیاس با قیمت هفته های قبل 50 دلار افزایش به دنبال داشته است .


منبع : آهن نت