فولاد آناهیتا

افزایش 30 تومانی میلگرد فولاد آناهیتا

منبع:آهن نت