ثبات قیمت فولاد ضد زنگ در اروپا

خبرها حاکی از ثبات هفتگی قیمت پایه فولاد ضد زنگ در اروپا می باشد . نتیجه ارزیابی های قیمت پایه ورق با ضخامت 2 میلیمتر فولاد ضد زنگ با تغییرات 1.070 تا 1.090 یورو (1.298 تا 1.292 دلار) به ازای هر تن داد و ستد شده است .


منبع : آهن نت