کاهش قیمت میلگرد

کارخانه بافق یزد قیمت محصولات خود را 50 تومان کاهش داد