روند رو به رشد بازار صادرات فلزات کشور های مشترک المنافع

بازار فلزات کشورهای مشترک المنافع  در رابطه با صادرات ورقه های یکپارچه و تقویت شده فلزی به کشور چین ، درابتدای هفته جاری ، نشانه های مثبتی از خود بروز داد . کارشناسان پیش بینی می کنند روند رشد صادرات از این کشور ها به دلیل افزایش تقاضا تولید کنندگان چینی ، افزایش یابد .


منبع : آهن نت