“تولید بدون کارخانه” در فولاد خوزستان

محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان در گفت و گو با  چیلان  خاطرنشان ساخت: اتفاق جدیدی که در فولاد خوزستان در سال جدید رخ داد این است که سبد تولید خود را “تولید بدون کارخانه” قرار داده است.

وی افزود: یعنی قرار است از ظرفیت های حداقل شده سایر شرکت های منطقه استفاده نماید تا هم اشتغالزایی برای آن واحدها ایجاد کند و هم محصولات آنها را تامین، تولید و صادر نماید که خوشبختانه در همین راستا اولین محموله صادراتی ورق فولاد اکسین در اردیبهشت ماه از طریق فولاد خوزستان رقم خورد.