فولاد نیشابور

کاهش قیمت میلگرد کارخانه فولاد نیشابور