افزایش تولید شرکت ریو تینتو

مجموع نتایج دور سوم تولید سه ماهه پایان یافته در 30ام سپتامبر شرکت ریو تینتو ، حاکی از افزایش تولید می باشد . این شرکت توانسته است تولید و ارسال سنگ آهن خود را به 89 تن برساند که نشان از  رشد 6 درصدی در تولید و ارسال سنگ آهن داشته است .


منبع : آهن نت