فولاد بافق یزد

فولاد بافق یزد امروز قیمت  میلگرد خود را ثابت اعلام کرده است 

منبع:آهن نت