ثبات قیمت میلگرد

فولاد قزوین و پارس آرمان قیمت محصولات خود را نسبت به دیروزثابت اعلام نمود  .