فولاد حسن رود

فولاد حسن رود امروز قیمت میلگرد خود را ثابت اعلام کرده است

منبع:آهن نت