افزایش قیمت در تاریخ 1396/05/18تا ساعت 12:46

مجتمع فولاد ظفر بناب : 40 تومان افزایش قیمت نسبت به آخرین اعلام دیروز

فولاد سیرجان : 20 تومان افزایش قیمت نسبت به آخرین اعلام دیروز

فولاد ظفر مجددا 20 تومان افزایش قیمت

و حالا :

در این آشفته بازار فرش قرمز برای ورود به دامنه جدیدی از قیمتها و شاید میلگرد 2400 تومانی !

فولاد کویر کاشان تا روز شنبه از عرضه میلگرد خودداری کرد.

بنظر میرسد که هدف رصد و محک زدن وضعیت بازار باشد.

فولاد شاهرود : 120 تومان افزایش قیمت نسبت به صبح دیروز - 100 تومان افزایش نسبت به آخر وقت دیروز

فولاد خراسان : 120 تومان افزایش قیمت از برخی مبادی شنیده شد

مجتمع فولاد ایوان : 80 تومان افزایش قیمت

فولاد ظفر : مجددا 20 تومان افزایش قیمت

فولاد بافق یزد : 40 تومان افزایش قیمت

بنا بر آنچه که دیده میشود؛ فعلا کف قیمت میلگرد روی نرخ 2300 تومان بسته شده است؛ کف همانند فولاد خراسان و نرخ سقف تا این لحظه 2400 تومان سیرجان رصد شد.

سیما فولاد جهان و فولاد البرز تاکستان 100 تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته

نورد فولاد گيلان ( حسن رود) : 55 تومان افزایش قیمت

فولاد شمس سپهر : 90 تا 110 تومان افزایش قیمت

فولاد آناهیتا گیلان : 120 تومان افزایش قیمت

فولاد نیک صدرای توس : 110 تومان افزایش قیمت

فولاد آریا ذوب : 100 تومان افزایش قیمت از برخی مبادی شنیده شد

فولاد سپهرایرانیان : 100 تومان افزایش قیمت

فولاد نطنز : انواع کلاف 6.5 ساده 30 تومان افزایش قیمت نسبت به صبح دیروز

فولاد ابهر : 50تا 110 تومان افزایش قیمت

مجتمع فولاد البرز غرب : انواع ناودانی و نبشی : 80 تومان افزایش

مجتمع فولاد ارگ تبريز : 110 تومان افزایش قیمت