فولاد نیشابور

کاهش قیمت میلگرد فولاد نیشابور 

منبع : آهن نت