اخبار بازار آهن و فولاد کشور امارات

به گزارش خبرگزاری آهن نت : 


طبق آمارگرفتن ها و گزارش ها ارسالی از سوی بازار آهن و فولاد امارات، تمایل خریداران نسبت به خرید ورق چینی بشدت کاهش مکشوف است. هرچند که تازه هایی مبنی بر عرضه ی ورق چین به بازار امارات متحده در قیمتهای جدید شنیده شد اما خریداران همچنان تمایلی نسبت به این رخداد نشان ندادند. بها عرضه ورق گرم چین به این منطقه 620 دلار در تن بود، این درحالی است که میانگین قیمت خرید ورق گرم وارداتی امارات 575 الی 620 دلار هر تن سی اف آر بوده که 5 دلار در تن اغلب از 560 تا 590 دلار در بدن هفته پیش متعلق به است.همچنین گفتنی است که ورق سرد چینی افزایش قیمت داشته است. در حالی عرضه کنندگان چینی بها ورق سرد خود را حدود 690 دلار در هر تن اعلام کردند که بها این ورق در هفته ی جاری حدود 650 تا 690 دلار در هر تن بوده است. این فرمایش بیانگر این است که ورق سرد چینی 600 تا 620 بدن هفته قبل از آن اغلب شده است.ورق گالوانیزه ضخامت یک میلیمتر نیز در قیمت 770 دلار در بدن سی اف آر از طرف عرضه کنندگان چینی به بازار امارات توصیه شده درحالیکه میانه قیمت این فرآورده در این بازار 740 تا 770 دلار بوده و تغییری نسبت به هفته پیش متعلق به نداشته است. درکل قیمتهای پیشنهادی چین در بازار امارات قابل قبول نیست.
واحد خبرگزاری آهن نت