«شرکت فولاد سنگ» در مدت کوتاه به شاخص ۷۰ درصدی زیست محیطی دست یافت

رئیس اداره محیط زیست شهرستان مبارکه گفت: اقدامات شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه منجر به ارتقاء ۷۰درصدی اقدامات زیست محیطی این شرکت منجر شده است که امیدواریم با توسعه بیشتر فضای سبز و اقدامات بلندمدت این شرکت بتواند به شاخص های ۹۵ درصدی زیست محیطی دست یابد.


مهدی انصاری در گفت وگویی ضمن تبریک هفته محیط زیست اظهار کرد: امروزه محیط زیست به عنوان یکی از ارکان مهم جوامع توسعه یافته قلمداد می شود و با توجه به اینکه شهرستان مبارکه یکی از قطب های صنایع کشور است درصدد هستیم در راستای تحقق شعار سال موانع زیست محیطی بر سر راه این صنایع را مرتفع کنیم.

وی افزود: شرکت معدنی و صنعتی فولادسنگ مبارکه یکی از صنایع معدنی شهرستان مبارکه است که در ماه های پایانی سال گذشته برنامه های زیست محیطی را به اداره محیط زیست شهرستان مبارکه ارائه کرد و توانست در مدت زمانی کمتر از دوماه اقدامات سازنده ای زیست محیطی را عملیاتی کند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان مبارکه گفت: شرکت فولاد سنگ در راستای حفاظت محیط زیست برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را طرح ریزی کرده است که می توان به اقدام پتاس پاشی معابر خاکی و محوطه این شرکت درکاهش آلاینده های جوی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: شرکت معدنی و صنعتی فولادسنگ مبارکه به کاهش ۷۰ درصدی آلاینده ها دست یافته که امیدواریم با اقدامات بلندمدت این شرکت بتواند به شاخص های ۹۵ درصدی زیست محیطی و صنعت سبز دست یابد.