ثبات قیمت های مقاطع نبشی و ناودانی کارخانه شکفته

طبق اعلام واحد قیمت گزاری کارخانه شکفته مشهد  امروز در بازار خرید و فروش آهن آلات کشور قیمت مقاطع نبشی و ناودانی ثابت است .