فولادکویرکاشان

فولاد کویر کاشان قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است.

منبع:آهن نت