آخرین اخبار شرکت های Benxi Iron  و Steel چین

بر اساس آخرین اخبار ، شرکت های Benxi Iron  و Steel چین که در مناطق شمال و شمال شرقی این کشور در زمینه تولید فولاد فعالیت می کنند ، قیمت های خود را جهت ماه نوامبر بدون تغییر ، ثابت نگاه داشتند . 


منبع : آهن نت