افزایش قیمت آلومینیوم بورس شانگهای

قیمت آلومینیوم در بورس اوراق بهادار شانگهای چین در صبح روز پنجشنبه 19 اکتبر با توجه به افزایش تقاضای بازار داخلی چین ، افزایش یافت . این در حالی است که قیمت ورق آلومینیوم 5/5 میلیمتر ، 4490 یوآن  معادل 678 دلار  ، جهت تحویل در ماه نوامبر ، قیمت گذاری شد .


منبع : آهن نت