تولید فولاد از مرز 7 ملیون تن عبور می کند ...

براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، فولادسازان کشور توانستند در 4 ماه نخست امسال 7 میلیون و 62 هزار تن فولاد خام تولید کنند که این عدد حاکی از رشد 17 درصدی تولید فولاد خام کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

 

به گزارش آهن نت ، آمار انجمن نشان می‌دهد تولید بلوم و بیلت کشور در مدت مذکور ۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تن و اسلب ۳ میلیون و ۲۹۲ هزار تن بود که به ترتیب رشد ۱۹ و ۱۵ درصدی داشتند. فولادسازان بخش خصوصی و خصوصی شده در ۴ ماه نخست پارسال ۶ میلیون و ۳۹ هزار تن فولاد خام تولید کرده بودند.انجمن همچنین اقدام به اطلاع‌رسانی آمار تولید آهن اسفنجی کشور نیز کرد و براساس آمارها در ۴ ماه اول سال ۷ میلیون و ۲۴۵ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده که ۲۷ درصد بالاتر از رقم ثبت‌شده در سال گذشته یعنی ۵ میلیون و ۶۸۹ هزار تن است.

 

دلیل رشد تولید آهن اسفنجی افتتاح چند واحد احیای مستقیم از فولادهای استانی است.تولید کل محصولات فولادی در مدت مذکور ۶ میلیون و ۳۳۹ هزار تن بود که ۱۰ درصد بالاتر از ۴ ماه ابتدایی پارسال است که عمده این تولیدات در بخش ورق گرم به میزان ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار تن بود. تولید میلگرد نیز ۲ میلیون و ۷۴ هزار تن بود که البته در بخش میلگرد رشد یک درصدی تولید اتفاق افتاد اما در ورق گرم تغییری را به ثبت نرساندیم.تولید کل محصولات فولادی در ۴ ماه اول سال گذشته ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تن گزارش شده بود. 

رشد ۶۷ درصدی صادرات فولاد خام فولادسازان کشور

براساس آمار انجمن فولاد در بخش صادرات فولاد خام رشد ۶۷ درصدی اتفاق افتاده درحالی که در محصول افت صادرات به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر در بخش صادرات فولاد خام شاهد صادراتی ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار تنی بودیم که رشد ۶۷ درصدی نسبت به ۴ ماه اول سال ۹۵ داشت، درحالی که در بخش محصولات فولادی، فولادسازان تنها موفق به صادرات ۴۱۴ هزار تن شدند که افت ۵۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

 

صادرات اسلب در این مدت یک میلیون و ۱۹۹ هزار تن و بیلت و بلوم ۹۳۹ هزار تن بود که به ترتیب رشد ۲۲۸ درصدی در صادرات اسلب و رشد ۲ درصدی در بیلت و بلوم رخ داده است.آمارهای انجمن فولاد نشان می‌دهد در بخش آهن اسفنجی نیز رشد ۵۲۰ درصدی صادرات داشتیم و از ۴۹ هزار تن در ۴ ماه پارسال به ۳۰۴ هزار تن در ۴ ماه ابتدایی امسال رسیدیم.در بخش واردات اما افت در هر دو حوزه فولاد خام و محصولات فولادی اتفاق افتاده است.

 

افت واردات فولاد خام ۸۹ درصد و کل محصولات فولادی ۲۴ درصد بود. درمجموع در ۴ ماه اول سال بالغ بر ۷۶۱ هزار تن محصولات فولادی که عمدتا از نوع ورق گرم زیر ۳ میلی‌متر بود وارد کشور شد که البته در این بخش هم افت ۳۲ درصدی واردات دیده شد. همچنین ۶ هزار تن فولاد خام به کشور وارد شده بود.براساس آمار انجمن فولاد مصرف فولاد خام و محصولات فولادی نیز رشد داشته و به ترتیب هر یک ۳ درصد و ۱۴ درصد افزایش را شاهد بودند. مصرف فولاد خام در این مدت ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تن و کلیه محصولات فولادی ۶ میلیون و ۶۸۶ هزار تن بود.با این حال در بخش آهن اسفنجی افت ۵ درصدی مصرف دیده شد و مصرف از ۷ میلیون و ۳۰۹ هزار تن در ۴ ماه نخست پارسال به ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار تن در ۴ ماه ابتدایی امسال رسید.. 

منبع خبر : سایت استیل پدیا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد