فولاد شاهرود

کاهش قیمت میلگرد فولاد شاهرود

منبع:آهن نت