روند هشت‌ساله تعالی ارزش‌افزوده قسمت صنعت ‌و ‌معدن

ارزیابی داده‌های آماری در هشت سال گذشته نشان می‌دهد «بخش صنعت و معدن» در سنه 1393 با بیشترین رشد ارزش‌افزوده روبرو بوده است.به گزارش خبرگزاری آهن نت به نقل از خبرگزااری  «ایسنا»، ارزیابی‌ها حاکی‌ است از سال 1389 کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت رقم خورده و در سال 1391 به‌ رقم منفی 2/ 10 درصد رسیده است. این در حالی است که از سال 1392 بهبود رشد ارزش‌افزوده در این بخش رخ داده است؛ روندی که ناشی از رشد بخش‌های «خودروسازی» و «محصولات شیمیایی و پتروشیمی» بوده است. همچنین آمارها بیانگر این موضوع است که در سال 1394، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به حدود منفی 3/ 0 درصد رسیده و در 9 ماه سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 6/ 4 درصدی در این بخش به وقوع پیوسته است. نتایج داده‌های آماری نشان می‌دهد روند رو‌به‌رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در این سال باز هم به رشد بخش‌های «خودروسازی» و «محصولات شیمیایی و پتروشیمی» باز‌می‌گردد. همچنین باتوجه به اینکه در بخش معدن در سال 1395 اختلاف شدیدی بین ارقام مرکز آمار (رشد 61 درصدی این بخش را براساس احتساب معدن اعلام کرده است، در حالی که رشد بخش نفت به تنهایی 84 درصد بوده است) و بانک‌مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس (منفی 3/ 0 درصدی) وجود دارد، رشد بخش معدن تا سال ۱۳۹۴ لحاظ شده است. این در حالی است که رشد بخش معدن، (منفی یا مثبت) با توجه به اینکه کشور در این حوزه صاحب فناوری نیست بیشتر نتیجه تغییر (افزایش یا کاهش) قیمت‌های جهانی یا میزان صادرات در این حوزه بوده است.منبع خبر : سایت روزنامه دنیای اقفتصاد - ایسنا