افزایش قیمت نیکل

قیمت نیکل یک بار دیگر در بورس اوراق بهادار شانگهای باعث سود بیشتر سهام داران شد . نرخ اغلب معاملات ژانویه  ،  به دلیل محدودیت های صادراتی کشور چین جهت حفظ قیمت ، 1/29 درصد رشد داشته است . 


منبع : آهن نت