خبر خوب : بازار سرمایه در مسیر رشد

اخبار اکو ویژن - اگر دولت سیاست گذاری پسندیده و مقارن در پهنه ارز و نرخ سهم داشته باشد حتما توسعه و رونق بازار سرمایه هم رخ می دهد.به گزارش اکو ویژن - سعید اسلامی،دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ضمن ذکر اینکه تسکین به بازار سرمایه بازگشته است گفت: چنانچه دولت در کنار کاهش نرخ بهره بانکی ، برای تک نرخی شدن ارز نیز اقدام کند بازار سرمایه می تواند با تحول مثبتی به اتفاق شود و گواه رونق و رشد برقرار این بازار باشیم.


وی درباره شرایط فعلی بازار سرمایه عنوان کرد: با تفریق نرخ سهم و شایستن تک نرخی شدن ارز، بازار سرمایه یک وظیفه بسیار مهم را بر دوش دارد و آن جذب سرمایه بدون حباب قیمتی است.


این خبره بازار سرمایه درباره تک نرخی شدن ارز گفت: موضوع تک نرخی شدن ارز ما فوق بازار سرمایه است.


به گفته وی طی سال های گذشته کل فعالان اقتصادی یک صدا ارز تک نرخی را مهمترین دربایستن اقتصاد اعلام کردند. ولی مملکت خیلی از فرصت ها را در ارتباط با تک نرخی شدن ارز از دست دیتا است.


دبیر همه کانون نهادهای سرمایه گذاری پیوسته داد: در شرایط امروز فرصتی فراهم شده که این اتفاق در اقتصاد کشور رخ دهد.


وی تضعیف دلار جهانی را در ساحل تقویت نرخ دلار در بازار داخل بهترین فرصت برای اجرایی کردن و تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: باید با عزم جدی به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد.


اسلامی در خصوص تاثیر تک نرخی شدن ارز بر بازار سرمایه گفت: فارغ از این موضوع که ارز تک نرخی مایه رشد شاخص بورس می شود یا خیر، این اتفاق به استوار بازار، پیش بینی پذیری و کاهش ریسک کمک می کند، به همین دلیل همه فعالان بازار از تک نرخی شدن ارز استقبال می کنند.


دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری درباره تفریق نرخ بهره بانکی و اینکه آیا این تصمیم بانک مرکزی در راستای سیاست های انبساطی دولت بوده است،گفت: کاهش نرخ بهره بانکی در جهت سیاست های انبساطی نیست بلکه نرخ بهر ه تبدیل به گزند اقتصاد مملکت شده بود و عملا منجر شده بود که سرمایه گذاری جدی در اقتصاد چهره نگیرد.


این کارشناس بازار سرمایه افزود: طی سال های گذشته افزایش نقدینگی به علت نرخ بالای سهم در بانک ها محبوس شد و عملا به جریان اقتصادی مملکت وارد نشد و به همین دلیل با وجود رشد نقدینگی تورم افزایش نیافت.


به گفته اسلامی بیدگلی تفریق نرخ بهره انحرافی بود که سرمایه گذاری ها را متوقف و هرگونه ابتکار را در بازار سرمایه با چالش جدید به اتفاق ساخته بود.


این کارشناس بازار سرمایه پیوسته داد: با تفریق نرخ سهم و تصحیح فاصله این نرخ با بازده مورد چشمداشت سرمایه گذاری ها به طور طبیعی جریان سرمایه به تعقیب فرصت دیگری به جز شبکه بانکی از جمله بازار سرمایه می رود.


وی ادامه داد: انتظار این است که در بلند مدت اگر بانک ها قانون را دور نزنند و بخشنامه بانک مرکزی به واقعیت اجرا شود، بخشی از نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه هدایت شود.


اسلامی افزود: فلذا اگر دولت سیاست گذاری مناسب و همزمان در پهنه ارز و نرخ سهم داشته باشد حتما گسترش و رونق بازار سرمایه هم رخ می دهد.


دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در ادامه تاکی د کرد: با تفریق نرخ بهره و شکیبیدن تک نرخی شدن ارز بازار سرمایه یک وظیفه زیاد مهم را بر عهده دارد و آن جذب سرمایه بدون حباب قیمتی است، به این مفهوم که بازار سرمایه باید با ابزارهای جدید، افزایش سرمایه و پاسخ های جدید راهبند برپایی حباب قیمتی در بازار سهام شود.

خبرگزاری آهن نت

منبع خبر : اکوویژن - سایت قطره