آیا چین به دنبال تعطیلی معادن سنگ آهن داخلی است؟

چین به دنبال تعطیلی معادن سنگ آهن داخلی
خبر ها حاکی از آن است که چین منظور دارد تا یک سوم از پروانه های معادن سنگ آهن خویش را باطل کند. با توجه به مقررات زیست محیطی چین این تصمیم بخردانه به نظر می رسد. به گزارش فولاد ایران، کارشناسان معتقدند حجم واردات سنگ آهن به چین علی رغم برنامه تفریق تولید فولاد ( در راستای آیین نامه جدید زیست محیطی) در سطح بالایی باقی می ماند. در واقع مصرف سنگ آهن درونی که نابی زیر تری نسبت به سنگ آهن وارداتی دارد تحت خپگی خواهد بود نه واردات سنگ آهن.

این تصمیم دولت چین برای تعطیلی یک سوم مجوزهای استخراج معادن شاهد این مطلب است که سنگ آهن نابی بالا در چین طرفدار دارد که آن هم وارداتی است.خبرگزاری آهن نت

منبع خبر :فولاد ایران