افزایش قیمت ورق فولاد در ترکیه

قیمت فولاد در ترکیه با روند عمومی جهانی طی هفته کاری گذشته از روز نهم تا سیزدهم اکتبر ، افزایش پیدا کرد. در عین حال، قیمت ورق فولاد در منطقه مستقل مشترک المنافع، هند، مصر و امارات متحده عربی با کاهش قیمت ها روبرو شد . قیمت واردات شمش در آسیای جنوب شرقی در ابتدای هفته تا حد زیادی تغییری نکرد و هیچگونه معاملات جدید در بازار نداشت.


منبع : آهن نت