فولاد پرشین

فولاد پرشین قیمت میلگرد خود را امروز ثابت اعلام کرده است.

منبع:آهن نت