فولاد حسن رود

افزایش قیمت میلگرد فولاد حسن رود 

منبع:آهن نت