بسته شدن فروش کارخانه کاشان تا تاریخ 1396/05/21

به اطلاع مشتریان و همکاران گرامی می رساند ، فروش محصولات فولاد کویر کاشان تا روز شنبه مورخ 96/05/21 متوقف می باشد .